FORSIDE

v/adfærdsspecialist
& træningsinstruktør
Annette Høyer Bendtsen

Træffes på hverdage
mellem kl. 8.00-16.00

 
Tilmelding og betaling

Alle træningshold er sammensat efter princippet kvalitet frem for kvantitet, dette sker for at du og din hund får maksimalt ud af træningen via den individuelle vejledning. Der er derfor begrænsede pladser på holdene, og det er en god idé at tilmelde sig i god tid.

Tilmelding foregår ved at klikke ind på menupunkt "træning" og derefter klikke sig ind på det træningshold, du har interesse i. Nederst på siden er der link til "tilmelding".

Betaling kan ske ved at sende en check eller indbetale beløbet på nedenstående bankkonto. Beløbet skal registreres minimum 3 dage før opstart af træningen. Pengene kan også betales kontant på træningspladsen til første træning, meget gerne aftalte/lige penge.

Husk ved bankoverførsel at skrive ejer navn og adresse samt holdnavn, desuden bedes kvittering for overførsel medbringes til 1. træning.

Reg. 1569 kontonr. 0010272041

Kursustilmeldingen er bindende og betaling refunderes ikke.

 
DOXX Hundecenter . Uhre Skovvej 6 . DK-6064 Jordrup . Tlf. 75 55 61 45 . Mobil 50 55 21 31 . info@doxx.dk . Copyright 2009